รถตู้ Toyota innova

เสันทางการเดินทาง นครพนม วินห์ ฮานอย ฮาลอง

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

พร้อมคนขับ เหมารวม 22,200.-

ขนาด 7 ที่นั่ง 

ระบบพลังงาน ดีเซล

ทริปคนขับ ขึ่นอยู่กับความพอใจ

ระยะเวลาในการขับรถ ตามข้อตกลง

ที่วางกระเป๋า มีจำนวนจำกัด

เครื่องอำนวยความสะดวก มีเครื่องเล่น VCD

คนขับพูดภาษาท้องถิ่น(ภาษาอังกฤษพอใช้)

*ข้อแนะนำควรมีไกด์ไปด้วย

*ไม่รวมที่พักคนขับ

 *ไม่รวมน้ำมัน

 

นครพนม-วินห์ -ฮานอย -ฮาลอง

แนะนำเส้นทางทัวร์เวียดนามเหนือ เริ่มจาก นครพนม สู่ฮานอย โดยเริ่มจาก นครพนมสู่เมืองวินห์ ใช้เวลาการเดินทาง 1 วัน จากเมืองวินห์สู่ฮาลองเบย์ ใช้เวลาการเดินทาง 1 วัน และจากฮาลองเบย์สู่ ฮานอยใช้เวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง ครึ่ง

ติดต่อเช่ารถไปฮานอยโดยตรง โทร +84977943744

ติดต่อตรงเบอร์ไทย โทร 086-3399940

แนะนำรถเช่าในเวียดนาม