รถตู้ Toyota innova

เสันทางการเดินทาง สนามบินฮานอย  ฮานอย-ฮาลอง

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

พร้อมคนขับ เหมารวม 14,000.-

ขนาด 7 ที่นั่ง 

ระบบพลังงาน ดีเซล

ทริปคนขับ ขึ่นอยู่กับความพอใจ

ระยะเวลาในการขับรถ ตามข้อตกลง

ที่วางกระเป๋า มีจำนวนจำกัด

เครื่องอำนวยความสะดวก มีเครื่องเล่น VCD

คนขับพูดภาษาท้องถิ่น(ภาษาอังกฤษพอใช้)

*ข้อแนะนำควรมีไกด์ไปด้วย

*ไม่รวมที่พักคนขับ

 *ไม่รวมน้ำมัน

 

มุกดาร ►เว้►ดานัง►ฮอยอัน


 

แนะนำเส้นทางทัวร์เวียดนามกลาง เริ่มจาก มุกดาหาร สู่ดานัง โดยเริ่มจาก นครมุกดาหารสู่ด่านลาวบาว ใช้เวลาการเดินทาง 5 ชม. จากเมืองเว้สู่ดานัง ใช้เวลาการเดินทาง 5 ชม และจากดานังสู่ ฮอยอันใช้เวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง ครึ่ง

ติดต่อเช่ารถไปฮานอยโดยตรง โทร +84977943744

ติดต่อตรงเบอร์ไทย โทร 086-3399940

แนะนำรถเช่าในเวียดนาม