1 โทรเข้ามาเช็ครถตู้ว่าง โทร 091-6023406 ID line : aec9 พร้อมระบุรถตู้ที่จะใช้เป็นแบบ10หรือ14ที่นั่ง พร้อมแจ้งสถานที่ที่จะเดินทางไป จำนวนวันที่ใช้รถ วันที่ในการเดินทาง
2 แจ้งเวลาและสถานที่ให้ไปรับ-ส่ง
3 โอนมัดจำ 25% ของจำนวนยอดเต็มในการเช่า ส่งสลิปเข้ามายังอีเมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งมาทางไลน์ aec9
4 บริษัทจะยืนยันการเช่าทางอีเมล์,ไลน์
ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธุรกิจรถเช่าของคนไทย

ID: aec9